Main content

Lajtha László

(1892-1963)

 

ÖNÉLETRAJZ

 

Budapesten születtem 1892. június 30-án; ugyanitt folytattam iskolai tanulmányaimat, melyek bevégzése után a budapesti Tudományegyetemen államtudományi doktorátust, a Zeneakadémián pedig zeneszerzői oklevelet szereztem. Zenei tanulmányaimat Lipcsében, Genfben, majd Párizsban folytattam.

1913-ban léptem a Magyar Nemzeti Múzeum kötelékébe, ahol a Népművészeti Múzeumban) először a népzenei osztályt vezettem, majd a Népművészeti Múzeum igazgatója voltam 1950-ig.

1919-ben neveztek ki a Nemzeti Zenede tanárává; itt zeneszerzést, kamarazenét stb. tanítottam, majd az intézet igazgatója voltam 1950-ig. 1935-1938-ig a Magyar Rádió szabadegyetemének zenei műsorát igazgattam, majd 1945-1947-ig (!) a Rádió zeneigazgatója voltam. 1928-tól kezdve Bartók Bélával együtt a Népszövetség „Comission lnternationale des Arts et Traditions Populaires” nevű nemzetközi népzenei bizottságának voltunk tagjai, majd a „Comission des Arts et Lettres”nek, ahol a második világháború kitöréséig működtem. Jelenleg is igazgatósági tagja vagyok a Londonban székelő „International Folk Music Council” nevű nemzetközi népzenei tanácsnak.

1947 őszétől egy évet töltöttem Londonban. ahol T. S. Eliot filmjéhez írtam muzsikát.

1951-ben első osztályú Kossuth-díjjal tüntettek ki. Azóta, mint zenetudós a Művelődésügyi Minisztérium megbízásából népzenei kutatásokkal foglalkozom. Mint zeneszerző, 1930-ban UI. vonósnégyesemmel Coolidge-díjat nyertem, 1955-ben pedig a Francia Tudományos Akadémia (Institut de France) levelező tagjává választott.